Detaljreguleringsplan i to alternativ med ROS-analyse for ny fylkesvegtrase frå Florø sentrum mot Havreneset, inkludert bustad utvikling, sentrumsområde og trafikkvurdering / skule.

 • Stad:

  Florø sentrum

 • Kategori:

  Detaljreguleringsplan, Trafikkvurdering, Risiko- og Sårbarhetsanalyse (ROS analyse)

 • Program:

  Bustadfelt, sentrumsutvikling

 • Status:

  2014 – 2015

 • Areal:

  81 dekar

 • Fagfelt:

  Plan og Infrastruktur

© Kopirett - iVest Consult • Personvernerklæring • Webutvikling: A til Å