Utarbeide områdereguerlingsplan for Stranda – ny maritim bydel i Florø sentrum. Plan planprogram, konsekvensvurdering og ROS-analyse. Informasjons- og medverknadsmøter. Bustad kompleks, småbåthamn, gode møteplassarm strandpromenade, infrastruktur, parkering, vegtilkomst og løysningar for mjuke trafikkantar.

 • Stad:

  Sysendalen, Eidfjord kommune

 • Kategori:

  Kommunedelplan, Konsekvensutgreiing, Risiko- og Sårbarhetsanalyse (ROS analyse), Planprogram, Trafikkvurdering,

 • Program:

  Bustadfelt og Fritidsbustad, Infrastruktur, Gondolbane, Fortetting, Nærføring Nasjonalpark

 • Status:

  2015

 • Areal:

  140 000 dekar

 • Fagfelt:

  Plan og Infrastruktur

© Kopirett - iVest Consult • Personvernerklæring • Webutvikling: A til Å