VÅRE VERDIAR

er viktige for oss, dei fortel om kven vi er og kvar vi vil

VENLEG

vi viser respekt og omsyn for kvarandre, kundar og miljøet.

ENGASJERT

vi tenker kreativt, identifiserer moglegheiter og søker dei gode løysingane.

STOLT

vi har høg fagleg integritet og er stolt over arbeidet vårt, våre kollegaer og våre kundar.

TRYGG

vår faglege kompetanse skal skape tryggleik og tillit hos våre kundar og leverandørar.

I iVest arbeider vi for å kontinuerleg utvikle kunnskapsnivået vårt og vi satsar aktivt på nye fagområde som marknaden og kundane våre etterspør.

Tenestene våre skal gje kundane våre meirverdi og tryggleik gjennom god prosjektgjennomføring – med kompetente, engasjerte og stolte medarbeidarar.

Våre suksesskriterier er kundefokus, kompetanse, prosjektstyring og våre tilsette.

Ved å jobbe saman skapar vi verdiar

– Både for våre kundar, leverandørar, tilsette og samfunnet forøvrig. Saman leverer vi kvalifiserte og fleirfaglege konsulenttenester.

Klikk for å sjå godkjenninger og tiltaksklassar:

 

Medarbeidarane er medlem av:

 
© Kopirett - iVest Consult • Personvernerklæring • Webutvikling: A til Å