Detaljregulering av fiskerihamn og industriområde på Kalvøya i Kalvåg, Bremanger kommune.

Utarbeidd Planprogram, ROS-analyse, Planomtale m/føresegn.

Detaljprosjektering av tilkomstveg, vatn- og avløp.

 • Stad:

  Kalvøya, Bremanger kommune

 • Kategori:

  Detaljreguleringsplan, Risiko- og Sårbarhetsanalyse (ROS analyse), Tekniskplan (veg, vatn og avløp)

 • Program:

  Fiskerihamn, Industriområde

 • Status:

  Byggestart årsskifte 2014/2015

 • Areal:

  306 dekar

 • Fagfelt:

  Plan og Infrastruktur

© Kopirett - iVest Consult • Personvernerklæring • Webutvikling: A til Å