Varsel om utviding av planområde for Steinvik Fiskefarm, Kinn kommune

I samsvar med Plan- og bygningslova, plandelen § 12-8, vert det varsla om oppstart med utvida planområde for Steinvik Fiskefarm, gbnr. 88/6 mfl.- Akvakultur/visningssenter/museum. Viser til tidlegare annonsert planarbeid hausten 2018. Tiltakshavar for planarbeidet er Bru Eigedom AS. Les mer