Utarbeide områdereguerlingsplan for Stranda – ny maritim bydel i Florø sentrum. Plan planprogram, konsekvensvurdering og ROS-analyse. Informasjons- og medverknadsmøter.

Bustadkompleks, småbåthamn, gode møteplassar strandpromenade, infrastruktur, parkering, vegtilkomst og løysningar for mjuke trafikkantar.

 • Stad:

  Stranda, Florø sentrum

 • Kategori:

  Områdereguleringsplan, Konsekvensutgreiing, Risiko- og Sårbarhetsanalyse (ROS analyse), Planprogram

 • Program:

  Bustadfelt, Infrastruktur, Parkering, Sentrumsplan, Strandpromenade, Urbane rom (grøntområde, gatetun, møteplassar, leik), Båthamn

 • Status:

  2017

 • Areal:

  58 dekar

 • Fagfelt:

  Plan og Infrastruktur

© Kopirett - iVest Consult • Personvernerklæring • Webutvikling: A til Å