Områdereguleringsplan for infrastruktur og bustad med ROS-analyse, konsekvensvurderingar, trafikkvurderingar og medverknad skule / bebuarar. Samanbinding øvre og endre del av Måløy sentrum (veg og bustadar i bratt terreng).

Utviding planområdet 2017, med tilleggsvurderingar og endring vegløysing.

 • Stad:

  Måløy sentrum, Vågsøy kommune

 • Kategori:

  Områdereguleringsplan, Risiko- og Sårbarhetsanalyse (ROS analyse), Konksekvensutgreiing, Trafikkvurdering

 • Program:

  Bustadfelt, Infrastruktur, Sentrumsutvikling

 • Status:

  2015 – 2016

 • Areal:

  1234 m²

 • Fagfelt:

  Plan og Infrastruktur

© Kopirett - iVest Consult • Personvernerklæring • Webutvikling: A til Å