Detaljreguleringsplan for nytt bustadfelt i bratt terreng med tilkomst, grøntområde, gatetun møteplassar og leik.

iVest Consult har utforma planomtale m/ROS-analyse, føresegner, 3D illustrasjonar og plankart. Plan utarbeidd i samarbeid med Aaland Arkitektkontor, som har gjort dei arkitektoniske vurderingane.

 • Stad:

  Måløy sentrum, Vågsøy kommune

 • Kategori:

  Detaljreguleringsplan, 3D visualisering, Risiko- og Sårbarhetsanalyse (ROS analyse)

 • Program:

  Bustadfelt, Terreng, Urbane rom (grøntområde, gatetun, møteplassar, leik

 • Status:

  2014 – 2016

 • Areal:

  11 dekar

 • Fagfelt:

  Arkitektur (Aaland) // Plan og Infrastruktur

© Kopirett - iVest Consult • Personvernerklæring • Webutvikling: A til Å