Privat detaljreguleringsplan for etablering av gondol (pendelbane) frå Åndalsnes sentrum til fjellet Nesaksla. Plan med Konsekvensutgreiing og ROS-analyse. Vi tok i planprosess på skredfare og stabilitet, friluftsinteresser og landskap, sentrumsutvikling og tettstadsforming. Ein krevjande prosess med motsegn frå fleire instansar, med der motsegn vart løyst gjennom justeringar i plan.

Vår rolle var ansvarleg for gjennomføring av heile planprosjektet med KU og ROS. Vi samarbeid i lag med eksterne rådgjevarar for teknisk prosjektering Nordplan As og arkitektur Jensen og Skidvin Arkitekter As.

 • Stad:

  Åndalsnes sentrum, Rauma kommune

 • Kategori:

  Detaljreguleringsplan, plan, konsekvensutgreiing, ROS-analyse, sentrumsutvikling, tettstadsforming, landskap

 • Program:

  Gondol

 • Status:

  2018 – 2019

 • Areal:

  180 dekar

 • Fagfelt:

  Plan og Infrastruktur

© Kopirett - iVest Consult • Personvernerklæring • Webutvikling: A til Å