Restaurering av sjøbu i Kalvåg:
Ombygging til servering og overnatting, 3 etg.
PRO brannsikkerhet tiltaksklasse 2.

Brannstasjon Balestrand 2:
Ny brannstasjon i 2 etasjar med garasje og personalrom.
PRO brannsikkerhet tiltaksklasse 1

Bygg 27:
Tilbygg i 2 etasjer til verkstedhall. PRO brannsikkerhet tiltaksklasse 2

Ryggjatunet:
3 Boligblokker i 4 etasjer. PRO brannsikkerhet tiltaksklasse 2

Dalalåven:
Servicebygg i Hodlekve skianlegg
PRO brannsikkerhet tiltaksklasse 2

Krakereid undomsboliger:
Boliger tilpassa brukergruppe
PRO brannsikkerhet tiltaksklasse 2

Bremanger kommune Kalvåg Oppvekst

Byggeleiing i høve gymsal, garderobar, undervisningsrom m.m.

Uavhengig kontroll brannsikkerhet tiltaksklasse 2

Totalkostnad ca. 25 mill.

Ulvahaugen:

Leilighetskompleks med 55 leiligheter. Parkering i 2 etasjar.

Totalt bruttoareal 7500m2

Uavhengig kontroll brannsikkerhet tiltaksklasse 2

Bøahagen:

Leilighetskompleks med 50 leiligheter.

Totalkostnad stipulert til ca 120 mill. kr eks. moms.

Bruttoareal byggetrinn 1, ca 3200m2

Uavhengig kontroll Brannsikkerhet tiltaksklasse 2.

Næringsbygg Skilbrei:
Næringsbygg og boliger
PRO brannsikkerhet tiltaksklasse 2

Studentbustader Sogndal:
3 blokker med parkering i 2 etg i kjeller og bustad i 7 etasjer.
150 leiligheter. Bruttoareal 70002
Uavhengig kontroll Brannsikkerhet tiltaksklasse

© Kopirett - iVest Consult • Personvernerklæring • Webutvikling: A til Å