Nytt døgnbemanna omsorgssenter i Aurdal for å styrke tilbodet for pleie og omsorg. Nybygget er fordelt på fire avdelingar med plass til 23 demens pasientar og eit forsterke rom. Vaktrommet er lokalisert midt i bygget i begge etasjar for lett tilgjengelegheit til pasientane. I 1. og 2. etasje har pasientane tilgang til fellesareal med utsikt og spiseareal. I kvart hjørne finner man kvilestader for å kunne rusle rundt i etasjen, elles har dei pasientrom, avdelingskjøkken, vaskerom, og lagerareal. I U. etasjen har vi eit seremoni-, teknisk-, behandlingsrom, og garderobar for ansatte, storkjøkken og ein del spesialrom for sjukehusdrift. I skissefasen har vi også utforma utsjåande i sansehagane på kvar side av bygget og resten av utomhusplanen.

Samla areal BRA på bygget er berekna til 3440 m² fordelt på 3 etasjer.

 • Stad:

  Nord-Aurdal kommune

 • Kategori:

  Helse og Omsorg

 • Program:

  Omsorgssenter for demente

 • Status:

  Byggestart i haust 2019-

 • Areal:

  3440 m²

 • Fagfelt:

  Arkitektur // Plan og Infratruktur

© Kopirett - iVest Consult • Personvernerklæring • Webutvikling: A til Å