Arkitektur

iVest Consult sin arkitektavdeling har sentral godkjenning som søkjar og
prosjekterande i arkitektur tiltaksklasse 3. Vi har brei erfaring med rådgjeving, planlegging, prosjektering og 3D-modellering.

Vi utfører alt arkitektarbeid for alle typar bygg, frå innleiande skisseutforming til bygget er ferdig.
Det vere seg m.a.:

  • Næringsbygg
  • Bustadhus
  • Offentlege bygg
  • Anlegg
  • Småkraft
  • Antikvarisk rehabilitering
  • Tettstadforming

Arbeidet vert utført i 3d modeller.

Vi er integrert i felles kontormiljø med Arealplan, Byggfag og VA/VVS. Det gjer at vi har nært samarbeid og koordinering mellom fagfelta i felles prosjekt. Saman utgjer vi eit selskap med høg kompetanse og lang fagleg erfaring. Vi har også samarbeid med andre rådgjevande ingeniørar og arkitekter.

Rune Melvær

Rune Melvær