Utarbeide volumstudie for ulike hallalternativ (3stk) på 6 ulike lokalitetar rundt skule og nærområde.

Vurdering av plassering og utforming, vegtilkomst, parkering, tilrettelegging for mjuke trafikantar, uteområde rundt nytt bygg og mogleghet for fleirbruk. Konsekvensutgreie alternativa med klar tilråding til kunde. Kostnadsanalyse av lokalitetane, 3D visualisering, mm.

Grunnlag for innarbeiding i kommunedelplan.

 • Stad:

  Florø sentrum

 • Kategori:

  Volumstudie, Konsekvensutgreiing, Kostnadanalyse, Tekniskplan (veg, vatn og avløp), 3D Visualisering,

 • Program:

  Gymsal, Parkering, Urbane rom, Utdanning

 • Status:

  2018

 • Areal:

  270 dekar

 • Fagfelt:

  Plan og infrastruktur

© Kopirett - iVest Consult • Personvernerklæring • Webutvikling: A til Å