Bistått Flora kommune med utforming av Plankart, Temakart, Føresegn, Konsekvensutgreiing, ROS-analyse samt deltaking i Plansmie.

Utarbeiding av Trafikkvurdering for område og forprosjekt for næringsområde på Nesjane.

 • Stad:

  Eikefjord, Florø kommune

 • Kategori:

  Kommunedelplan, Risiko- og Sårbarhetsanalyse (ROS analyse), Temakart, Konsekvensutgreiing, Trafikkvurdering

 • Program:

  Næring

 • Status:

  2011 – 2014

 • Areal:

  3536 dekar

 • Fagfelt:

  Plan og Infrastruktur

© Kopirett - iVest Consult • Personvernerklæring • Webutvikling: A til Å