Detaljreguleringsplan for ny gang-/sykkelveg langs Fv548 sentralt i Florø. Vegplan med tilgrensande byggeområde, inkl. tekniske grøfter,Trafikk- og støyvurdering, ROS-analyse, samt kartgrunnlag for grunnerverv.

 • Stad:

  Krokane, Florø

 • Kategori:

  Detaljreguleringsplan, Risiko- og Sårbarhetsanalyse (ROS analyse), Tekniskplan (veg, vatn og avløp), Trafikk & Støyhåndtering

 • Program:

  Gang og sykkelveg, Tekniske grøfter

 • Status:

  2011

 • Areal:

  60 dekar

 • Fagfelt:

  Plan og infrastruktur

© Kopirett - iVest Consult • Personvernerklæring • Webutvikling: A til Å