Detaljreguleringsplan for Naustneset i Svelgen sentrum, Bremanger kommune. Planarbeidet famnar om tilrettelegging for nytt omsorgssenter, næring-, bustad- og sentrumsområde med vegutbetring, trafikkvurdering, samt ROS-analyse.

Svelgen omsorgssenter er no under oppføring.

 • Stad:

  Svelgen, Bremanger kommune

 • Kategori:

  Detaljreguleringsplan, Risiko- og Sårbarhetsanalyse (ROS analyse, Tekniskplan (veg, vatn og avløp), Trafikk & Støyhåndtering

 • Program:

  Sentrumsutvikling, Næring, Omsorgssenter

 • Status:

  2011 – 2012

 • Areal:

  35 dekar

 • Fagfelt:

  Plan og Infrastruktur

© Kopirett - iVest Consult • Personvernerklæring • Webutvikling: A til Å