Plan og Infrastruktur avdelingen har utarbeidet en detaljreguleringsplan for hamneområde i Florø med trafikk- og hamnevurderingar, kollektivknutepunkt, ROS-analyse og samt utforming av nytt terminalbygg.

 • Stad:

  Fugleskjærskaia, Florø sentrum

 • Kategori:

  Reguleringsplan, Risiko- og Sårbarhetsanalyse (ROS analyse), Trafikkvurdering

 • Program:

  Hamneområdevurdering, Kollektivknutepunkt, Terminalbygg

 • Status:

  2012 – 2015

 • Areal:

  53 dekar

 • Fagfelt:

  Plan og Infrastruktur

© Kopirett - iVest Consult • Personvernerklæring • Webutvikling: A til Å