Naustdal omsorgsenter / Sunnfjord kommune:
Etablering av parkeringsplassar, sansehage, stiar og vegnett.
Byggeleiing

Bygg 66 / Fjordbase:
Industribygg
Byggeleiing
Fjordbase

Bygg 27 / Fjordbase:
Kombinert kontor/verkstad/vaskeanlegg/industri
Byggeleiing

H – RP1 – 2020 / Fjord1 ASA:
Omlegging til batteridrift på 8 ferjesamband (16 kaier)
Ombygging av kaier, oppføring av bygg, el.install., infrastruktur
Prosjektkoordinator, byggeleiing

Elkem ASA:
Del av Byggeleiingteam ifm stans/ ombygging av omn 5 på Elkem Bremanger i Svelgen.
Koordinering av entreprenører og oppfølging av SHA.

Ombygging kyrke / Kinn kyrkjekontor:
Ombygging / påbygg Nordal kyrkje
Prosjektkoordinator, byggeleiing

Jondal kommune / Ullensvang kommune:
Ny fleirbrukshall, samt nybygg deler av skule og totalrenovering av deler av skule
Prosjektansvarleg iVest og PGL
Totalkostnad ca 150 mill.kr

Sogn og Fjordane Energi / SFE:
Nybygg og ombygging av næringsbygg på Trolleskjæret
Byggeleiing.
Totalkostnad ca 25 mill

Bygg Aust / Helse Førde:
Byggeleiing for nytt tilbygg til Førde Sentralsjukehus. Koordinator SHA Utf.
Uavhengig kontroll av bygnigsfysikk og konstruksjonssikkerhet
Bruttoareal ca 3000m2. 3 etasjar, underetg. med garderobe/parkering

Nord-Aurdal Ungdomsskule (NAUS) og Valdreshallen / Nord-Aurdal kommune:
Prosjektansvarleg/PGL
Totalkostnad ca 150 mill.

Naustdalshallen II / Naustdal kommune:
Byggeleiing i høve ny hall for vektløfting
Totalkostnad ca 12 mill.

Fjordgården, Askvoll / Dalsfjorden AS:
Rehabilitering av handelshus, forretninger, planlegging nytt bygg
Prosjektleiing og byggeleiing

Naustdal Barne- og ungdomskule / Naustdal kommune:
Prosjektleiing
Totalkostnad ca 125 mill.
(prosjektbildet er lånt av Salt Arkitekter)

Svelgen Omsorgsenter / Bremanger kommune:
Byggherreombud nytt omsorgsenter i Svelgen. Koordinator SHA Utførelse.
Uavhengig kontroll av brannsikkerhet, konstruksjonssikkerhet og bygn.fys.
Bruttoareal ca. 5000 m2.

Sande skule/Fleirbrukshall – nybygg og tilbygg / Gaular kommune:
Byggeleiing/Byggherreombud

Nybygg -leiligheitskompleks – Markegata 46 / Skanska AS:
Prosjekteringsleiing

Bilskadesenteret – nybygg / Bilskadesenteret Eigendom:
Byggeleiing

Helse Førde HF – planlegging av luftambulansebase m.m. / Helse Førde HF:
Prosjektleiing forprosjekt

© Kopirett - iVest Consult • Personvernerklæring • Webutvikling: A til Å