Områdereguleringsplan for nytt bustadfelt. Plan med Konksekvensutgreiing og ROS-analyse, samt medverknad grunneigarar, naboar og næringsliv. Bustader i bratt terreng med grøntområde, møteplassar og leik, infrastruktur, internvegar, kryssløysingar og trafikkvurderingar knytt til E39. Søknad om fråvik m/risikoanalyse.

Tekniskplan for veg, vatn og avløp, med kostnadsoverslag og tilbodsgrunnlag (2018).

 • Stad:

  Smiehogen, Jølster kommune

 • Kategori:

  Områdereguleringsplan, Konsekvensutgreiing, Tekniskplan (veg, vatn og avløp), Kostnadsanalyse, Risiko- og Sårbarhetsanalyse (ROS analyse), Trafikkvurdering, Tilbodsgrunnlag, 3D Visualisering

 • Program:

  Bustadfelt, infrastruktur, Urbane rom

 • Status:

  2016 – 2017

 • Areal:

  270 dekar

 • Fagfelt:

  Plan og Infrastruktur

© Kopirett - iVest Consult • Personvernerklæring • Webutvikling: A til Å