Kontakt iVest Consult

Administrasjon:

Jan-Inge Hage

Jan-Inge Hage
Dagleg leiar

Janicke Svendal

Janicke Svendal
Avd.leiar Plan og infrastruktur

Hilmar Eliasson

Hilmar Eliasson
Avd.leiar – Tekniske fag

Albert Frøyen

Albert Frøyen
Avd.leiar – Bygningsteknikk, Prosj. adm. og Konstruksjon

John Bjarne Geithus

John Bjarne Geithus
Ing. – IT-ansvarleg

Mariann Nordal Midtbø
Økonomiansvarleg
Statsautorisert Revisor

Arkitektur:

Sivilarkitekt Rune Melvær

Rune Melvær
Sivilarkitekt MNAL

Atle Halsnes

Atle Halsnes
Ing. arkitektur

Ademar Cordero Zelada
Sivilarkitekt MNAL

Marielle Nordnes
Sivilarkitekt MNAL

Konstruksjon:

Arne Vidar Svardahl

Arne Vidar Svardahl
Siv.ing.  Konstruksjon

Terje Svardahl
Siv.ing. – Fagansvarleg Konstruksjon

Renate Tansøy

Renate Tansøy
Siv.ing. – Konstruksjon

René Aarseth

René Aarseth
Ing. – Konstruksjon

Krzysztof Wojcik

Krzysztof Wojcik
Siv.ing. – Konstruksjon

Janne Kristin Sunde Yri

Janne Kristin Sunde Yri
Ing.  konstruksjon

Silje Lunde

Silje Lunde
Siv.ing. – Konstruksjon

Ørjan Rognaldsen

Ørjan Rognaldsen
Ing. – Konstruksjon

Thomas Voksøy Bringsvor
Siv. ing. – Konstruksjon

Prosjektadministrasjon:

Oddleif Myhre

Oddleif Myhre
Ing. – Fagansvarleg Prosj. adm.

Jan-Inge Hage

Jan-Inge Hage
Siv.ing – Prosj. adm.

Jan Erik Bjerck

Jan Erik Bjerck
Tekn. – Prosj. adm.

Plan:

Janicke Svendal

Janicke Svendal
Naturforvaltar/Vegplanleggar – Fagansvarleg Plan

Jane Berg Solheim

Jane Berg Solheim
Landskap- og Arealplanlegger

Monica Humlestøl

Monica Humlestøl
Ing. – Arealplanleggar/Byggesak

Juanita Sekkingstad
Arealplanleggar/geolog

VA og Veg:

Trygve Riste

Trygve Riste
Siv.ing MRIF – Fagansvarleg VA og Veg

Janicke Svendal

Janicke Svendal
Naturforvaltar/Vegplanleggar – Veg

Ørjan Rognaldsen

Ørjan Rognaldsen
Ing. – Veg

Kjell Ove Yri

Kjell Ove Yri
Ing. – VA og Veg

John Bjarne Geithus

John Bjarne Geithus
Ing. – VA

Margreth Bjørkum Jensen
Ingeniør VA/Veg

Fornybar energi:

Trygve Riste

Trygve Riste
Siv.ing MRIF – Fagansvarleg fornybar energi

Byggesak og frådeling:

Monica Humlestøl

Monica Humlestøl
Ing. – Fagansvarleg Byggesak

Atle Halsnes

Atle Halsnes
Ing. – Byggesak

Magnar Leirvåg
Tekn. – Byggesak

VVS, Energi og Miljø:

Gjermund Jørgensen

Gjermund Jørgensen
Siv.ing MRIF – Fagansvarleg VVS, Energi og Miljø

Hilmar Eliasson

Hilmar Eliasson
Ing. MRIF – VVS, Energi og Miljø

John Bjarne Geithus

John Bjarne Geithus
Ing. – VVS, Energi og Miljø

Edvin Kongsvik

Edvin Kongsvik
Ing. – VVS, Energi og Miljø

Tor-Gunnar Feten

Tor-Gunnar Feten
Siv.ing. – VVS, Energi og Miljø

Elektro og Automatikk:

Håkon Årebrot

Håkon Årebrot
Ing. – Fagansvarleg Elektro og Automatikk

Bengt Hellevang

Bengt Hellevang
Ing. – Elektro

Nils Kristian Arnestad

Nils Kristian Arnestad
Ing. – Elektro

Lars Fredrik Ljungberg
Ing. – Elektro

Bygningsteknikk:

Albert Frøyen

Albert Frøyen
Ing. – Fagansvarleg Bygningsteknikk

Magnar Leirvåg
Tekn.  – Bygningsteknikk