Trafostasjon Nybømarka

Årstall: 2013-2014
Type prosjekt: Byggeleiing
Storleik (areal): 440m2 grunnflate
Generell info: Byggeleiing i høve ny trafostasjon på Nybømarka i Florø.