Storehagen Atrium

Årstall: 2008-2013
Type prosjekt: RIB-Bygg
Storleik (areal): Bygg 6000 m2, Parkeringsgarasje 5000m2,
Generell info: Bygningen er 1 av 3 bygg på gamle «Meieritomta» i Førde sentrum. Bygningane er plasserte over ein stor felles parkeringskjellar. Storehagen Atrium har ei grunnflate på ca. 1200m2, og består av 5 etasjar, samt takterasse og tekninsk rom på tak. Parkeringskjellar ligg under grunnvass stand.