SF Kunstmuseum i Førde

Årstall: 2011-2012
Type prosjekt: Detaljprosjektering RIB i tiltaksklasse 3.
Storleik (areal): 4000m2
Generell info: Bygningen er eit plasstøpt betongbygg i 4. etg. som er bygd opp på tidlegare prosjektert parkeringskjellar. Bærekonstruksjonen består generelt av plaststøpte betongsøyler, -dragarar og -dekker.