Sande skule/Fleirbrukshall

Årstall: 2013-2014
Type prosjekt:  Byggherreombud, Uavhengig kontroll.
Storleik (areal): Bruttoareal ca.3500m2.
Generell info: Tilbygg og ombygging av Sande skule, samt ny fleirbrukshall i tilknyting til Sande skule. Byggherreombud og uavhengig kontroll.