Reguleringsplan i Svelgen sentrum

Årstall: 2011-2012
Type prosjekt: Detaljreguleringsarbeid
Storleik (areal): 35 dekar.
Generell info: Detaljreguleringsplan for Naustneset i Svelgen sentrum, Bremanger kommune. Planarbeidet famnar om tilrettelegging for nytt omsorgssenter, næring-, bustad- og sentrumsområde med vegutbetring, trafikkvurdering, samt ROS-analyse. Svelgen omsorgssenter er no under oppføring.