Reguleringsplan Kalvøya

Årstall: 2011-2014
Type prosjekt: Detaljreguleringsarbeid, Detaljregulering av fylling i sjø, veg, vatn- og avløp.
Storleik (areal): 306 dekar.
Generell info: Detaljregulering av fiskerihamn og industriområde på Kalvøya i Kalvåg, Bremanger kommune. Utarbeidd Planprogram, ROS-analyse, Planomtale m/føresegn. Detaljprosjektering av tilkomstveg, vatn- og avløp. Byggestart årskifte 2014/2015.