Reguleringsplan Bustadfelt

Årstall: 2011-2013
Type prosjekt: Detaljreguleringsplan, Ansvarleg søkar
Storleik (areal): 47 Dekar
Generell info: Detaljregulering av bustadfelt på område B3 og delar av B2 sentralt i Florø. Ansvarleg søkar for bustadar, rammesøknad og fleire trinnssøknadar.