Kommunedelplan Eikefjord

Årstall: 2011-2014 
Type prosjekt: Kommunedelplanarbeid
Storleik (areal): 3536 dekar.
Generell info: Bistått Flora kommune med utforming av Plankart, Temakart, Føresegn, Konsekvensutgreiing, ROS-analyse samt deltaking i Plansmie. Utarbeiding av Trafikkvurdering for område og Forprosjekt for næringsområde på Nesjane.