Kaldåna Kraftverk

Årstall: 2014
Type prosjekt: RIB, Fornybar energi
Storleik (areal):
Generell info: Detaljprojektering av dam/inntak, røyrgate og kraftstasjon