Gaupne Omsorgsenter

Årstall: 2013-2014
Type prosjekt: RIV, VA, RIE, RIB
Storleik (areal):  500 m2
Generell info:  Ny  korttidsavdeling ved Gaupne omsorgsenter. Forprosjekt og detaljprosjektering med oppfølgjing