Funkisbustadar, Firdavegen i Florø

Årstall: 2014-2015
Type prosjekt: Arkitekt for byggherre, Ansvarleg søkjar
Storleik (areal): 410m2
Generell info: Paviljongbygg med 4 bueiningar ved Storevatnet i Florø. Forventa byggestart haust 2015.