Florø Barneskole, tilbygg Maurtua

Årstall: 2014-2015
Type prosjekt: Arkitekt for byggherre, Prosjektering arkitektfag for Totalentreprise, Ansvarleg søkjar
Storleik (areal): 400m2
Generell info: Nytt bygg i tilknyting til eksisterande bygg ved Florø Barneskole. Tilbygg for 4 klassebasar og rom for lærarplass. Bygget vart ferdigstilt i 2015.