DjupvassKai Ewos

Årstall: 2008-2009
Type prosjekt: Detaljprosjektering tiltaksklasse 3.
Storleik (areal): For skip inntil 150m lengde, 15000 DWT
Generell info: Nytt kaianlegg med losseanlegg på EWOS i Florø.