Djupvasskai Botnastranda

Årstall: 2009-2012
Type prosjekt: RIB-konstruksjon, forprosjekt og detaljprosjektering i tiltaksklasse 3.
Storleik (areal): Lengde 150 meter, djupne 12 m LAT. For skip inntil 100000 DWT.
Generell info: Nytt kaianlegg i plaststøpt betong med peling gjennom fylling til fjell. Friksjonsplate i fylling.