Bustadblokk i Florø sentrum

Årstall: 2010-2012
Type prosjekt: Prosjektering arkitektfag for Totalentreprise, Ansvarleg søkjar
Storleik (areal): 1400m2
Generell info: Bustadkompleks sentralt i Florø sentrum med 8 husvære i burettslag, garasje i kjellar samt forretningslokal på gateplan, spesielt tilpassa gatemiljø i hovudgata. Bygget sto ferdigstilt i 2013.