Budalselva Kraftverk

Årstall: 2011
Type prosjekt: RIB, Fornybar energi
Storleik (areal):
Generell info: Projektering av dam/inntak, røyrgate og kraftstasjon