British Gas

Årstall: 2012 – 2013
Type prosjekt: RIV, Bygningsteknikk.
Storleik (areal): 3200 m2
Generell info: Prosjektering av VVS-anlegg inkludert varmepumpe. Byggtekninsk rådgjevar, utført beregning og tekningar for stål- og betongkonstruksjon. Brannteknisk rådgjevar, utforma brannteknisk konsept for bygg.