Bilskadesenteret

Årstall: 2012
Type prosjekt: RIV,VA,RIE,RIB, Prosjektleiing og byggeleiing
Storleik (areal):  1680 m2
Generell info: Kontor og verkstadbygg for bilskade og lakkering.Komplett VVS-anlegg inkludert varmepumpe og trykkluft. Detaljprosjektering, prisinnhenting og oppfølging, samt byggeleiing.