Horne Brygge, kontorbygg Florø

Årstall: 2012-2013
Type prosjekt: Arkitekt for byggherre, Ansvarleg søkjar
Storleik (areal): 3000m2
Generell info:  Nybygg og ombygging av kontorbygg. Vann byggjeskikksprisen 2013.
Ansvarleg søkjar i tiltaksklasse 3.