Kontakt VA og Veg

Trygve Riste

Trygve Riste
Siv.ing MRIF – Fagansvarleg VA og Veg

Janicke Svendal

Janicke Svendal
Naturforvaltar/Vegplanleggar – Veg

Ørjan Rognaldsen

Ørjan Rognaldsen
Ing. – Konstruksjon

Kjell Ove Yri

Kjell Ove Yri
Ing. – VA og Veg

John Bjarne Geithus

John Bjarne Geithus
Ing. – VA

Margreth Bjørkum Jensen
Ingeniør VA/Veg