Kontakt Plan

Janicke Svendal

Janicke Svendal
Naturforvaltar/Vegplanleggar – Fagansvarleg Plan

Jane Berg Solheim

Jane Berg Solheim
Landskap- og Arealplanlegger

Monica Humlestøl

Monica Humlestøl
Ing. – Arealplanleggar/Byggesak

Juanita Sekkingstad
Arealplanleggar/geolog