Kontakt Byggesaker og Frådeling

Monica Humlestøl

Monica Humlestøl
Ing. – Fagansvarleg Byggesak

Atle Halsnes

Atle Halsnes
Ing. – Byggesak

Magnar Leirvåg
Tekn. – Byggesak