Elektro

Vår elektroavdeling har brei erfaring med rådgiving, planlegging, prosjektering og installasjonar av elektro- og teletekniske anlegg. Vårt firma er opptatt av å vere i front og oppdatert innan teknologi og verktøy. Vi satsar derfor på gode hjelpemidlar og oppdatering i lover, forskrifter og standardar.

Av EDB-verktøy bruker vi MagiCad og Revit, som teiknings- og konstruksjonsverktøy, G-prog som beskrivingsverktøy, og vidare FEB-dok og lysberegningsprogram for berekning av elektro- og lysinstallasjonar. I Revit teiknar vi i 3D og kan simulere elektroinstallasjonen inn i byggeteikninga, og på den måten kan vi «sjå» den planlagde installasjonen som ferdig i bygget.

Vi er integrert i felles kontormiljø med Byggfag og VA/VVS. Det gjer at vi har nært samarbeid og koordinering mellom fagfelta i felles prosjekt. Saman utgjer vi ei teknisk avdeling med høg kompetanse og lang fagleg erfaring. Vi har også samarbeid med andre større konsulentfirma.

Vi utfører tenester innan elektro som:

 • Bygginstallasjonar elektro generelt
 • Nødlysanlegg
 • Lys og varme
 • Nettverksløysningar innan tele og data
 • Brannalarmanlegg
 • Innbrotsanlegg
 • Overvaking ITV, CCTV
 • Antenneanlegg
 • Fiberanlegg bedriftsinterne nett
 • Lyd og bilde
 • IKT-løysingar
 • SD-anlegg

Av prosjekt tilbyr vi:

 • Prosjektering av infrastruktur for reguleringsplanar og industriområde
 • Tilbodsbeskriving og saksutgreiing for anbodsutlysing
 • Funksjons- og/eller detaljbeskriving av bygg- og tekniske elektroinstallasjonar
 • Teknisk koordinering og rådgjeving i bygg- og anleggsprosjekt

Utvalde referanseprosjekt:

 • Bilskadesenteret i Førde, nybygg
 • Svanøy røykeri, nybygg
 • Nye Svelgen barnehage, nytt påbygg
 • Nye Eikefjord barne- og ungdomsskule, nybygg
 • Luster omsorgssenter, tilbygg

Våre kundegruppe er:

 • Offentleg forvaltning
 • Industri og næring
 • Private

Dersom du treng oss eller vil vite meir om oss og våre tenester, tar du kontakt med vår fagleg ansvarleg