Varsel om planoppstart for Naustdal Helsesenter, i Naustdal kommune

I samsvar med Plan- og bygningslova, plandelen § 12-8, vert det varsla om oppstart av planarbeid etter § 12-3 – reguleringsplan for Naustdal Helsesenter. Tiltakshavar er Naustdal kommune. Les mer

Varsel om planoppstart på Bjørnset, i Flora kommune

I samsvar med Plan- og bygningslova, plandelen §12-8, vert det varsla om oppstart av planarbeid etter §12-3 – privat forslag til detaljregulering. Aktuelt planområde er del av gbnr. 81/1 m.fl. på Bjørnset. Tiltakshavar for planarbeidet er Sunquest Maritime Consultancy AS v/Ove Stavø. Les mer

Varsel om planoppstart på Øyra i Norddalen

I samsvar med Plan- og bygningslova, plandelen § 12-8, vert det varsla om oppstart av planarbeid etter § 12-3 – privat forslag til detaljregulering. Aktuelt planområde er gbnr 76/3, 76/2, m.fl, på Øyra i Norddalsfjorden.  Les mer

Varsel om planoppstart i Vågsøy kommune

I samsvar med Plan- og bygningslova, plandelen § 12-8, vert det varsla om oppstart av planarbeid etter § 12-3 – privat forslag til detaljregulering. Aktuelt planområde er gbnr. 117/3 mfl., i Vågsøy kommune. Tiltakshavar for planarbeidet er Vågsøy kommune, tenesteområdet drift og anlegg.

Les mer