Varsel om planoppstart i Botnaholten, i Flora kommune

I samsvar med Plan- og bygningslova, plandelen § 12-8, vert det varsla om oppstart av planarbeid etter § 12-3 – privat forslag til detaljregulering. Aktuelt planområde er gbnr. 26/606, del av 26/234, mfl. Tiltakshavar for planarbeidet er BS Eigedom Florø as v/Geir Sandvik. Les mer

Varsel om utvida planområde for planarbeid i Stavang sentrum

I samsvar med Plan- og bygningslova, plandelen § 12-8, vart det den 12.12.2018 varsla om oppstart av planarbeid etter § 12-3 – privat forslag til detaljregulering. Aktuelt planområde er gbnr 98/2 m.fl, der hovudformålet med planarbeidet er tilrettelegging for utvikling av Stavang sentrum med bustad, fritidsbustad næring, samt utvikling av båthamna. Høyringsfrist vart då satt til 18.01.2019. Les mer

Varsel om planoppstart på Øyra i Norddalen

I samsvar med Plan- og bygningslova, plandelen § 12-8, vert det varsla om oppstart av planarbeid etter § 12-3 – privat forslag til detaljregulering. Aktuelt planområde er gbnr 76/3, 76/2, m.fl, på Øyra i Norddalsfjorden.  Les mer

Varsel om planoppstart på Stavøya, Flora kommune

I samsvar med Plan- og bygningslova, plandelen § 12-8, vert det varsla om oppstart av planarbeid etter § 12-3 – privat forslag til detaljregulering. Aktuelt planområde er gbnr. 93/7 mfl. i Eikevik på Stavøy. Tiltakshavar for planarbeidet Per Nødseth. Les mer

Varsel om planoppstart-endring av plan, i Bremanger kommune

 

I samsvar med Plan- og bygningslova, plandelen § 12-8, vert det varsla om oppstart av planarbeid etter § 12-3 – privat forslag til detaljregulering, endring av gjeldande reguleringsplan. Aktuelt planområde er del av gbnr 32/3. Tiltakshavar for planarbeidet er Gunnar Mundal.

Les mer

Varsel om planoppstart i Vågsøy kommune

I samsvar med Plan- og bygningslova, plandelen § 12-8, vert det varsla om oppstart av planarbeid etter § 12-3 – privat forslag til detaljregulering. Aktuelt planområde er gbnr. 117/3 mfl., i Vågsøy kommune. Tiltakshavar for planarbeidet er Vågsøy kommune, tenesteområdet drift og anlegg.

Les mer