Varsel om planoppstart i Nord-Aurdal

I samsvar med Plan- og bygningslova, plandelen § 12-8, vert det varsla om oppstart av planarbeid etter § 12-3 –  forslag til detaljregulering. Aktuelt planområde er gbnr 95/6 i Aurdal, Nord-Aurdal kommune. Tiltakshavar for planarbeidet er Nord-Aurdal kommune.

Les mer