Varsel om oppstart av planarbeid på Haukå i Flora kommune

I samsvar med Plan- og bygningslova, plandelen § 12-8, vert det varsla om oppstart av planarbeid etter § 12-3 – privat forslag til detaljregulering. Aktuelt planområde er gbnr 15/1, 6 og 3 på Haukå. Tiltakshavar for planarbeidet er Mowi Norway AS. Les mer