Varsel om planoppstart i Vågsøy kommune

I samsvar med Plan- og bygningslova, plandelen § 12-8, vert det varsla om oppstart av planarbeid etter § 12-3 – privat forslag til detaljregulering. Aktuelt planområde er gbnr. 117/3 mfl., i Vågsøy kommune. Tiltakshavar for planarbeidet er Vågsøy kommune, tenesteområdet drift og anlegg.

Les mer

Varsel om planoppstart i Stavang sentrum

I samsvar med Plan- og bygningslova, plandelen § 12-8, vert det varsla om oppstart av planarbeid etter § 12-3 – privat forslag til detaljregulering. Aktuelt planområde er gbnr. 98/2 mfl, i Flora kommune. Tiltakshavar for planarbeidet er Anders Haave.  Les mer

Varsel om planoppstart, Rauma kommune

I samsvar med Plan- og bygningslova, plandelen § 12-8, vert det varsla om oppstart av planarbeid etter § 12-3 – privat forslag til detaljregulering for gondolbane på Åndalsnes. Tiltakshavar for planarbeidet er Romsdalsgondolen as. Les mer